Voucher: Uitgebreide Intake

Hoe vitaal is jouw organisatie?
Reserveer jouw vitaliteitsscan en krijg direct inzicht in hoe jouw organisatie scoort op vitaliteit

Deze scan kan je zien als een thermometer waarmee je een helder beeld krijgt van hoe vitaal jouw organisatie op dit moment is. Daarnaast geeft de scan inzicht in de toekomst en geeft het een antwoord op vragen als: Hoeveel stijgen onze verzuimkosten als wij niets doen? Wat gebeurt er als wij wel zouden investeren in de vitaliteit van de medewerkers? Hoe hoog zijn onze productieverliezen (door vergrijzing) binnen onze organisatie?

Waar bestaat vitaliteit uit?
Omdat vitaliteit niet alleen gaat over de gezondheid van medewerkers, is de scan opgebouwd uit verschillende onderdelen. Als onderdeel van de scan wordt tevens een verzuimanalyse uitgevoerd. Hiermee wordt bepaald hoe hoog de verzuimkosten binnen jouw organisatie zijn in vergelijking met de branche? Ook wordt onderzocht of er sprake is van een heldere visie en strategie ten aanzien van gezondheid en vitaliteit binnen de organisatie, is deze in lijn met de visie en strategie van de organisatie? Heerst er een cultuur waar medewerkers gestimuleerd worden om te werken aan hun vitaliteit? Hoe zit het met factoren zoals leefstijl, arbeidsomstandigheden, mentaal welzijn en fysieke belasting? De uitkomsten van de scan geven jouw goed inzicht in hoe vitaal jouw organisatie is. Bovendien bieden de uitkomsten waardevolle inzichten om jouw organisatie nóg vitaler te maken!

Voucher: Uitgebreide Intake