Voucher Online Quickscan Intake

De arbeidsmarkt is voortdurend in beweging: flexibilisering, nieuwe technologieën en globalisering vragen aanpassingsvermogen van werkgevers en werknemers.
Wanneer zij investeren in gezondheid, scholing en betrokkenheid, gaan zij samen op weg naar vitale en duurzaam inzetbare medewerkers. Dat is niet alleen cruciaal voor de continuïteit en groei van bedrijven en organisaties, maar het zorgt vaak ook direct voor lager ziekteverzuim en een hogere arbeidsproductiviteit.

Wij bieden u, deze Quickscan aan om de vitaliteit en (duurzame) inzetbaarheid te meten, bespreekbaar te maken en te verbeteren.

Voucher Online Quickscan Intake